สาระหน้ารู้

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ คือ

      พื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้นาน ๆ และมีความสุข สุขภาพกายและสุขภาพใจดี (wellbeing) แต่มีหลายคนยังไม่เข้าใจว่า เราต้องตรวจอะไร ตรวจเมื่อไร ตรวจแล้วดีอย่างไร และเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของตัวเราเอง แต่ยังโยงหรือกระทบไปถึงคนรอบตัวเรา เช่น คนรัก พ่อแม่ ลูก รวมไปถึงหน้าที่การงาน ดั้งนั้น “การตรวจสุขภาพ” จึงเป็นเสมือนการรับผิดชอบต่อตัวเอง เพื่อไม่ให้คนรอบข้างต้องกังวล