บริการตรวจ

เมนู1 : โปรแกรมพื้นฐานชุดเล็ก


เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สามารถตรวจได้ทุกช่วงอายุ

โดยในโปรแกรมประกอบด้วย การตรวจวัดระดับน้ำตาล การทำงานของไต กรดยูริก ระดับไขมันครบชุด การทำงานของตับ ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

🔵CBCตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ใช้เพื่อคัดกรองหาความผิดปกติของเม็ดเลือด เช่น ภาวะโลหิตจาง
🔵 Urine Analysisตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ใช้ตรวจเพื่อคัดกรองหาความผิดปกติของปัสสาวะ เช่น การ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ การทำงานของไต
🔵FBSตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินหรือติดตามโรคเบาหวาน
🔵Renal Functionตรวจการทำงานของไต เพื่อประเมินว่าไตทำงานเป็นปกติหรือไม่ เช่น ไตเสื่อม
🔵Uric Acidตรวจระดับยูริกในเลือด เพื่อให้ทราบว่าร่างกายมีการสร้างและกำจัดออกได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิด โรคเก๊าท์
🔵Lipid Profileตรวจระดับไขมันในครบชุด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบตัน
🔵Liver Functionการทำงานของตับ เพื่อคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับตับ เช่น โรคตับ ตับอักเสบ ดีซ่าน

🏥การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

   1️⃣งดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชม.🙅🏻‍♂️
   2️⃣ ดื่มน้ำเปล่าได้🥛